Stavební cyklus domu

Stavební cyklus domu

Celý stavební cyklus můžou naši klienti sledovat od samotného počátku až do finálních úprav domu Cyklus stavby domu z keramzitových prefabrikátů keramzitových stěn PRAEFA.

Stavba montovaného domu probíhá v několika etapách:

1. etapa - Základová deska,kanalizace,rozvody vody-teplé + studené
2. etapa - Stěny
3. etapa - Střecha,komín,okapy,svody
4. etapa - Okna , venkovní dveře,stropy,podbití střechy,zateplení stěn venkovní,parapety,podlahové topení,dodělávka rozvodu vody,elektro,venkovní omítky,mozaika komín,sokl
5. etapa - Vnitřní omítky,kachličky,podlahy,kompletace dveře,-vnitřní,malby na bílo,vypínače,zásuvky,,kliky,baterie,vana,sprchový kout,- Kompletní dokončovací práce mimo osvětlení a kuchyňskou linku.


Nově nabízíme domy z dřevěných prefabrikátů Drew Ekotrend. Podívejte se na náš nový web.


Současně s geodetickým vytýčením stavby se vytýčí obrys základové desky, což umožňuje přesné provádění zemních prací.


Po obvodě základové desky se položí drenáž pro odvedení spodní a srážkové vody.


Ve výkopu se provede zhutněné podloží z kameniva. V případě realizace stavby na méně únosné půdě, podloží se provádí na dodatkové výztužné geotextilii.


Podloží se hutní mechanicky po vrstvách válcem nebo dusadlem.


Před zahájením montáže polystyrenové formy – vany, se osadí vývody kanalizace a průchodky pro instalace.


Realizace vany z polystyrénu začíná ustavením obvodových prvků stabilizovaných do cementové směsi. Dalším krokem je položení horizontálních desek z pěnového polystyrenu, které izolují desku od zeminy, a zároveň...


Vevnitř polystyrenové formy se klade ocelová výztuž a svařovaná armovací mřížovina.Polystyrenová vana se zaleje betonem. Beton se hutní, srovná a zatře.


Vrchní plocha desky je připravena pro položení dlažby nebo plovoucí podlahy.


Na speciální podložky jsou osazovány prefabrikované stěny domu.
Až do zabetonování a ztuhnutí spojů, jsou stěny fixovány speciálními montážními podpěrami. Po ztuhnutí spojů se podpěry odstranění a montážní otvory se zatmelí.


Pro odlišení, stěny firmy Praefa jsou označeny firemním logem.


Montážní podpěra fixující nosnou stěnu.


V další fázi prací je realizován strop a střešní konstrukce. Střešní konstrukce je kotvena ke stěnám pomocí šroubů do upevněných ve stěnách speciálních závitových spojů.


Konce střešních krokví jsou obřezané a podle výběru zákazníka dodatečně zdobené.


Hotový krov je připraven pro položení parozábrany a střešních tašek.


Řezy konců střešních krokví.
Střešní konstrukce s položenou vrstvou fólie a laťováním pro montáž střešních tašek.


V další fázi se provádí montáž oken a zateplení fasády. Z vnější strany jsou lepené a kotvené polystyrenové desky. Celá fasáda se pokryje vrstvou lepidla s perlinkou, vystěrkuje a omítne.


Na laťování se pokládá postupně řady tašek.


Hotová střecha s taškami, střešními okny a nezbytným lemováním.
Kompletní fasáda s akrylátovou omítkou.Projekty a stavba montovaných domů Abakon, Copyright © 2020
Realizace webové prezentace Weboski